ZPŮSOB PODPORY

Osobní předání peněz vedoucímu mládeže ACO

Lukáš Walach  - 724 251 849

Převod na účet 

185753438/0300

Variabilní symbol 111